top of page

"Eg har ord" er ein humoristisk og leikande dokumentarfilm om ord: lyden av ord, meininga av ord, og alt som skjer der imellom.


Historia startar når rappartist og regissør Runar Gudnason reiser tilbake i tid for å finne ut kvifor han sjølv vart rappar. På vegen møter han tidlege inspirasjonskjelder i Danmark, men finn ut at han også må heim til Hovdebygda i Ørsta og familien sin for å finne svara.


Gjennom rappmusikk, spoken word og ei personleg historie om tilhøyrsle og sakn, undersøker rapparen språkets løyndomar.


"En forbløffende og oppvakt filmopplevelse"

Bergens Tidende

Film

Eg har ord

Julia Kjelsås

Samfunnshuset

4. oktober 2019 kl. 18:00:00

bottom of page